การคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการยกเลิก (Cancellation policy)

เมื่อการสั่งซื้อได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว ออร์เดอร์จะไม่สามารถยกเลิกได้

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping policy)

1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าโดยประมาณจะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งและพื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วเท่านั้น

3. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

4. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

     4.1) จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

     4.2) จัดส่งกับบริษัทขนส่ง  J&T

     4.3) จัดส่งกับบริษัทขนส่ง  Kerry

     4.4) จัดส่งกับบริษัทขนส่ง  Flash

5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้ว

5. บริษัทฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สำหรับทุกออร์เดอร์

8. รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน(Return & Refund policy)

 1. สินค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ นอกจากเป็นความผิดพลาดของทาง Qloe  เช่น ส่งผิดออร์เดอร์ สินค้าเสียหาย ฯลฯ 
 2. ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทาง Qloe ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน แต่ลูกค้าต้องคืนสินค้าให้กับ Qloe ในสภาพเดิมเท่านั้น (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) และภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า 
 3. กรุณาส่งสินค้าที่มีปัญหาของท่านกลับมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ EMS, J&TKerry หรือ Flash ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า
 4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง Qloe เอง ทางเรายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
 5. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Qloe ไม่ชำรุดเสียหาย ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นและส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง 
 6. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง info@qloe.co หรือ LINE: @qloe พร้อมระบุรายละเอียดออร์เดอร์ เมื่อ Qloe ได้รับคำร้องของท่านแล้ว เราจะติดต่อท่านผ่านอีเมลหรือไลน์ที่ท่านติดต่อเข้ามา เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนเงิน ในกรณีต่อไปนี้:
  7.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.qloe.co
  7.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  7.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Qloe ที่เกิดจากลูกค้าเอง
  7.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  7.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า